GPS kordinater

Körbeskrivning till Brännsjötorp.

I rondellen med termometern korsningen vägarna 23,34 och 47.

kör mot centrum in på Vetlandavägen.

efter 450 m sväng vänster in på Stockholmsvägen mot Hagelsrum.

fortsätt rakt fram på Stockholmsvägen 10 km

sväng vänster mot Stubbhult/ Hyltan.

efter 100 m håll höger mot Hyltan.

kör 450 m sväng höger mot Brännsjötorpet och efter 400 m är du framme.

System                   Norrvärde       Östvärde
SWEREF 99 TM    N 6363806      E 556413
RT90                     X 6365338       Y 1508046
WGS84 dec          57,413500°      15,939100°
WGS84 g/m          57° 24,8100′    15° 56,3460′
Platsinfo               Stubbhult, Kalmar, 111 m.ö.h